• 25 apríla, 2023
  • Zatiaľ bez komentára
  • 4minúty čítania

Tak je to pravda! Ožratý americký vojak s nožom v ruke pokrikoval po ľuďoch v Banskej Bystrici

Tak je to pravda! Ožratý americký vojak s nožom v ruke pokrikoval po ľuďoch v Banskej Bystrici

Banská Bystrica – Banskobystrická polícia zadržala amerického vojaka, ktorý bol pod vplyvom alkoholu a držal nôž v ruke. Vojak bol predvedený na vypočutie a neskôr odovzdaný jeho nadriadeným na vojenskom výcvikovom stredisku v Lešti.

Podľa svedkov, zábery z ktorých boli nakrútené počas veľkonočných sviatkov na banskobystrickom námestí, bol vojak viditeľne pod vplyvom alkoholu a sedel na zemi, držiac v ruke nôž. Mestskí policajti si toho všimli a zakročili.

„Vyšiel z kostola, ja som išiel okolo. Rozprával na mňa anglicky, približoval sa ukazoval mi nožík,“ uviedol jeden zo svedkov, ktorý bol prítomný pri zadržaní. Okrem toho, vojak mal na rukách krv, čo nasvedčovalo tomu, že sa mohol dopustiť nejakej trestnej činnosti.

TENTO ČLÁNOK PREČÍTALI VŠETCI:  Zemiakom umývajte sklá a budete prekvapený, ako ostanú krištáľovo čisté a krásne

„Mestskí policajti ho zpacifikovali a ja som mu dal ruku bokom a nič sa nestalo,“ dodal svedok.

Vojak, ktorý v tom čase slúžil vo vojenskom výcvikovom stredisku na Lešti, bol odvezený policajtmi a bol s ním spísaný úradný záznam. Podľa neoficiálnych zdrojov, sa vojak opil kvôli hádke s manželkou.

Incident bol úspešne vyriešený vďaka promptnej reakcii banskobystrickej polície. Zadržanie vojaka, ktorý predstavoval hrozbu pre okoloidúcich, ukazuje dôležitosť zodpovedného prístupu k alkoholu a zbraniam.

TENTO ČLÁNOK PREČÍTALI VŠETCI:  Bylinkárka prezradila prírodný recept na riedke vlasy. Začnú vám rásť husté a zdravé vlasy

Slovensko podpísalo obrannú zmluvu s USA. Sú u nás americkí vojaci chránení?

„Slo­ven­ská re­pub­li­ka uz­ná­va oso­bit­nú dô­le­ži­tosť dis­cip­li­nár­nej kon­tro­ly oz­bro­je­ných síl USA nad jej prís­luš­ník­mi a vplyv, kto­rý má ta­ká kon­tro­la na ope­rač­nú prip­ra­ve­nosť. Slo­ven­ská re­pub­li­ka pre­to na žia­dosť Spo­je­ných štá­tov a na pod­po­ru svoj­ho zá­väz­ku o vzá­jom­nej ob­ra­ne tým­to up­lat­ňu­je svo­ju su­ve­rén­nu dis­kreč­nú prá­vo­moc vzdať sa svoj­ho pred­nos­tné­ho prá­va na vý­kon tres­tnej prá­vo­mo­ci pod­ľa člán­ku VII od­se­ku 3 písm. c) NA­TO SO­FA,“ uvádza článok 12 ods. 1 tejto dohody.

Podobné články

Ďalší medveď prišiel na záhrady medzi ľudí pri Bystrici: Preboha, veď tu sa hrajú malé deti a on nechce odísť!

Ďalší medveď prišiel na záhrady medzi…

Premnoženie medveďov na Slovensku prináša so sebou narastajúce obavy a nebezpečenstvo pre obyvateľov. Divoké zvieratá stratili svoju plachosť a stále viac…
V Banskej Bystrici silné dažde vytvorili vodopád: Prudká voda tečie priamo na cestu

V Banskej Bystrici silné dažde vytvorili…

Búrky a silné dažde včera a dnes na Slovensku spôsobujú obrovské škody a dopravné nehody po celej krajine. Okrem zničeného majetku…
Ďalší americkí vojaci vyčíňali na Slovensku: Vyhrážal sa, že zabije policajtov a potom sa vygrcal

Ďalší americkí vojaci vyčíňali na Slovensku:…

Americkí vojaci mali opäť agresívne vyčíňať na Slovensku a tentokrát v obchodnom reťazci Billa vo Zvolene. Táto správa sa momentálne nedá…
Pomník padlým vojakom v B.Bystrici uvažujú zložiť a poslať do Ruska

Pomník padlým vojakom v B.Bystrici uvažujú…

Pred takmer tromi desaťročiami uvažovala mestská rada v Banskej Bystrici o premiestnení majestátneho čierneho obelisku z hlavného námestia mesta. Pomník, ktorý…
V Bystrici prišli Rómovia a LGBTI ľudia povedať jasné nie ruským vlajkám. Prevaha však bola obrovská

V Bystrici prišli Rómovia a LGBTI…

V Banskej Bystrici sa dnes stretli stovky prívržencov, ktorí podporujú ruskú politiku aj v dnešných dňoch, kedy Vladimir Putin agresívne zaútočil…
Každým dňom horšie! Útok vlkov priamo v centre Brezna?!

Každým dňom horšie! Útok vlkov priamo…

Na Slovensku je situácia s divými zvieratami čo raz vážnejšia. V mestách a obciach blízko veľkých miest už vidíme bežne sa…

Pridaj komentár